نتایج تست تصادف موسسه IIHS برای خودرو نیسان ماکسیما ارائه شده است. برخی رتبه بندی ها در این مرکز با مقیاس ضعیف (Poor)، لب مرز (Marginal)، قابل قبول (Acceptable)، خوب (Good) و برخی دیگر با مقیاس پایه (Basic)، پیشرفته (Advanced) و برتر (Superior) انجام می شود.
به گزارش خودروتک به نقل از عصر ایران ، به واسطه پیشرفت علم و فناوری، خودروهایی که امروز تولید می شوند نسبت به مدل های قدیمی از نظر ایمنی در تصادفات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند.
به عنوان مثال، خودروهایی که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند باید "استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال" (FMVSS) را دریافت کنند. قوانین مربوط به این بخش توسط "اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها" (NHTSA) آمریکا تنظیم می شوند.
"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد. این یک سازمان علمی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های خود را با هدف کاهش مرگ و میر، جراحات و خسارات مالی ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری از طریق پژوهش و ارزیابی و آموزش مصرف کنندگان، سیاستگذاران و متخصصان ایمنی انجام می دهد.

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت راننده: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت مسافر: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی متوسط: خوب
تست تصادف از بغل: خوب
تست استحکام سقف: خوب
مهار سر و صندلی ها: خوب
چراغ های جلو (متفاوت بر اساس تیپ/آپشن): قابل قبول  
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با خودرو:
– سامانه استاندارد: برتر
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با عابر پیاده:
– سامانه استاندارد: برتر
راحتی استفاده: خوب+
– چراغ های استاندارد رانندگی در روز
– سامانه استاندارد تشخیص نقطه کور
– سامانه استاندارد هشدار خروج از خط
– سامانه اختیاری پیشگیری از خروج از خط
رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: نیسان ماکسیما اس چهار درب مدل 2019
نیسان ماکسیما بازطراحی خود را برای مدل 2016 تجربه کرد. در مدل های 2019، کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی بزرگ‌تر شدند، کیسه های هوای زانو برای دو سرنشین جلو اضافه شدند، و کیسه های هوای جانبی برای صندلی های عقب به منظور بهبود محافظت از سرنشینان در تصادفات از جلو و بغل اضافه شدند. 
در این تست حدود 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: نیسان ماکسیما اس چهار درب مدل 2019
نیسان ماکسیما بازطراحی خود را برای مدل 2016 تجربه کرد. در مدل های 2019، کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی بزرگ‌تر شدند، کیسه های هوای زانو برای دو سرنشین جلو اضافه شدند، و کیسه های هوای جانبی برای صندلی های عقب به منظور بهبود محافظت از سرنشینان در تصادفات از جلو و بغل اضافه شدند. 
در این تست 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: قابل قبول
سنجش آسیب به مسافر
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
– مهار مسافر و کینماتیک آدمک: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: نیسان ماکسیما اس چهار درب مدل 2019
نیسان ماکسیما بازطراحی خود را برای مدل 2016 تجربه کرد. در مدل های 2019، کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی بزرگ‌تر شدند، کیسه های هوای زانو برای دو سرنشین جلو اضافه شدند، و کیسه های هوای جانبی برای صندلی های عقب به منظور بهبود محافظت از سرنشینان در تصادفات از جلو و بغل اضافه شدند. 
در این تست 40 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 2 فوت (60 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– پای چپ: خوب
– پای راست: خوب
مهار راننده و کینماتیک های آدمک: خوب

رتبه بندی برای مدل های 2021 که پس از نوامبر 2020 تولید شده اند قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: نیسان ماکسیما اس‌وی چهار درب مدل 2021
نیسان ماکسیما بازطراحی خود را برای مدل 2016 تجربه کرد. در مدل های 2019، کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی بزرگ‌تر شدند، کیسه های هوای زانو برای دو سرنشین جلو اضافه شدند، و کیسه های هوای جانبی برای صندلی های عقب به منظور بهبود محافظت از سرنشینان در تصادفات از جلو و بغل اضافه شدند. 
در این تست مانعی 3,300 پوندی (1,497 کیلوگرم) با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر راننده: خوب
سنجش آسیب به مسافر عقب
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر مسافر عقب: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2016 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: نیسان ماکسیما اس چهار درب مدل 2016
نیسان ماکسیما بازطراحی خود را برای مدل 2016 تجربه کرد. در مدل های 2019، کیسه های هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی بزرگ‌تر شدند، کیسه های هوای زانو برای دو سرنشین جلو اضافه شدند، و کیسه های هوای جانبی برای صندلی های عقب به منظور بهبود محافظت از سرنشینان در تصادفات از جلو و بغل اضافه شدند. 
در این تست یک صفحه فلزی روی یک سمت سقف با سرعتی آرام اما پیوسته فشار وارد می کند و میزان نیروی لازم برای له کردن سقف اندازه گیری می شود. نیروی اعمال شده نسبت به وزن خودرو به عنوان نسبت استحکام به وزن شناخته می شود. نقطه اوج نسبت استحکام به وزن در هر زمانی پیش از له شدن سقف به میزان 5 اینچ (13 سانتیمتر) در نظر گرفته شده و شاخص کلیدی برای استحکام سقف است. یک نسبت خوب استحکام به وزن حداقل باید 4 باشد. به بیان دیگر، سقف باید نیرویی حداقل چهار برابر وزن خودرو را پیش از آن که به میزان 13 سانتیمتر له شود را تحمل کند. حداقل نسبت استحکام به وزن برای کسب رتبه قابل قبول برابر با 3.25 است. این عدد برای رتبه لب مرز برابر با 2.5 است و هر چیزی پایین‌تر از این به عنوان ضعیف رتبه بندی می شود.
ارزیابی کلی: خوب
وزن کلی خودرو با سوخت و تجهیزات: 3,479 پوند
اوج نیرو: 15,738 پوند
نسبت استحکام به نیرو: 4.52
نوع صندلی: صندلی پارچه ای برقی
مهار خوب سر می تواند از بروز آسیب دیدگی های شلاقی گردن در تصادفات خودرو پیشگیری کند. تست مهار سر و صندلی ها با یک آدمک ویژه که دارای یک ستون فقرات واقع گرایانه است، انجام می شود. برای انجام این تست آدمک روی صندلی خودرو نشسته و این مجموعه روی یک سورتمه متحرک قرار می گیرد.
ارزیابی کلی: خوب
رتبه بندی داینامیک: خوب
هندسه مهار صندلی/سر: خوب
جزئیات سامانه خودرو:
– سامانه استاندارد ترمز اضطراری اتوماتیک با قابلیت تشخیص عابر پیاده
– سامانه استاندارد هشدار هوشمند برخورد از جلو
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2020 تا 2021)
– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.
– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

سطح تیپ:
– همه تیپ ها
جزئیات سامانه خودرو:
– سامانه استاندارد ترمز اضطراری اتوماتیک با قابلیت تشخیص عابر پیاده
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2019 تا 2021)
عبور عرضی کودک
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
عبور عرضی بزرگسال
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخوردجلوگیری کرد.
حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد. هشداری در دو ثانیه پیش از برخورد توسط خودرو داده شد.
سطح تیپ:
– تمام تیپ ها
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی رفلکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی رفلکتور
تطبیق پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: قابل قبول

قابل اعمال برای مدل های 2021
ارزیابی کلی: خوب+
تیپ خودرو: اسال
نوع صندلی: چرمی
این خودرو دارای دو صندلی عقب دارای سخت افزار کامل برای قرارگیری و اتصال صندلی کودک است.
یک صندلی نیز دارای فقط یک گیره در قسمت بالا با قابلیت استفاده از گیره های پایین صندلی های دیگر است.
در تست تصادف از بغل، مانعی متحرک با سرعت 61 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند. نیسان ماکسیما موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.
در تست تصادف از بغل با تیرک،خودرو با سرعت 32 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. نیسان ماکسیما موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.
در تست برخورد از جلو با همپوشانی کامل، خودرو با سرعت 56 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. نیسان ماکسیما موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط autokhabari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *