منظور از شرایط کار موتور و خودرو چیست؟
۱.سرعت خیلی زیادخودرو(تخته گاز رانندگی کردن)
۲.رانندگی با بار زیاد و در سر بالائی ها و یدک کشیدن ها
۳.زیاد در جا کارکردن موتور (مثل ترافیک سنگین)
۴.رانندگی در سرما ;قبل از اینکه موتور کمی گرم شده باشد
۵.به طور مستمر مسافتهای کوتاه را طی کردن وخودرو را خاموش و روشن کردن به ویژه در سرما
۶.رانندگی در هوائی که خیلی مرطوب و یا غبارآلود باشد.
لذا در این شرایط توصیه می گردد که روغن موتور زودتر تعویض گردد . با توجه به تجربیات موجود رعایت این نکته برای طول عمر موتور توصیه می گردد.
روغن موتور مناسب پراید یورو 4 قیمت روغن موتور پراید بهترین روغن موتور برای پراید دوگانه سوز روغن موتور بهران رخش برای پراید حجم روغن موتور پراید روغن موتور بهران دوگانه سوز روغن ایرانول برای پراید روغن موتور مناسب برای پراید وانتsource

توسط autokhabari