آموزش نصب آفتامات به زبان ساده
۳۰  برق مستقیم از باطری که باید سیم کلفت تر نسبت به بقیه داشته و حداکثر طول آن ۳۰ سانتی متر, باشد,
سنسور فن پراید
۸۵ اتصال بدنه, که با یک سیم به زیر محل نصب آفتامات پیچ میشود,
۸۶ سیم مثبتی که به سر قطعه (بوق, استارت, چراغ ) اتصال داده شده, را قطع کرده و به پایه ۸۶, متصل میکنیم,
۸۷ و ۸۷a, هر دو خروجی تقویت شده ی برق هستن که به سر قطعه ی مورد نظر (بوق, چراغ, استارت,,,,) وصل میکنیم,
یکی از آنها کافیست و فرقی نمیکند(۸۷یا۸۷a )
کارستانsource

توسط autokhabari