پهپاد شاهد۱۶۱ نمونه با ابعاد ۴۰ درصد از پهپاد مشهور RQ۱۷۰ امریکایی است که پس از شکار این پرنده در سال ۱۳۹۰ توسط مهندسان ایرانی طراحی و ساخته شده است.
 پهپاد شاهد۱۶۱ یکی از چند مدل پهپادهای بال پرنده ساخت کشورمان است که پس از شکار پهپاد جاسوسی فوق پیشرفته RQ۱۷۰ امریکایی در سال ۱۳۹۰ در شرق کشورمان، توسط مهندسان ایرانی بومی سازی شده و در چند نسخه با ابعاد مختلف تولید شد.
 انواع پهپاد ایرانی بهترین پهپاد ایران بهترین پهپاد روسیه پهپاد آرش چیست پهپاد چیست پهپاد جدید سپاه پهپادهای پیشرفته ساخت پهپاد نظامی مشخصات پهپاد سیمرغ دستاورد مهم دفاعی اخبار سپاه مشخصات پهپاد شاهد۱۶۱
پهپاد شاهد۱۶۱ دارای برد گذری ۵۰۰ کیلومتر، شعاع عملیاتی ۲۰۰ کیلومتر، حداکثر سرعت ۲۷۵ کیلومتر بر ساعت و حداکثر وزن برخواست ۱۷۰ کیلوگرم است.
در جدول زیر میتوانید مشخصات سه نسخه از این خانواده پهپادی را مشاهده کنید.
شاهد 161، نگین درخشان هوافضای سپاه +عکسsource

توسط autokhabari