با رفع موانع و شروع ترخیص کامیون های وارداتی دپو شده، گمرک ایران به ۱۱۰ وارد کننده هشدار داده که در فرصت یک ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند. در غیر این صورت، کامیون ها متروکه خواهد شد.
به گزارش کارستان به نقل از ایسنا، سرانجام با پیگیری های صورت گرفته، تعیین تکلیف و ترخیص حدود ۶۰۰۰ کامیون وارداتی در دستور کار قرار گرفت و ترخیص از امروز آغاز شده است. اما با شروع ترخیص و فرصت یک ماهه ای که برای این موضوع به دستگاه‌های ذیربط داده شده است، گمرک ایران به وارد کنندگان اعلام کرده است که به سرعت در مهلت یک ماهه نسبت به ترخیص اقدام کنند.
طبق مکاتبه معاون فنی گمرک و اعلام به ۱۱۰ وارد کننده، با توجه به دستور دادستانی و مصوبات صورت گرفته، کلیه مسائل، مشکلات و ایستایی های ترخیص کامیون های وارداتی طبق مقررات مربوطه و براساس اعلام سازمان های ذیربط برطرف شده است، براین اساس کلیه وارد کنندگان کامیون های رسوبی در گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش هستند نسبت به ترخیص کامیون های موجود در گمرک با رعایت کلیه مقررات مربوطه تا ششم آبان ماه اقدام کنند.

همچنین تاکید شده در غیر این صورت گمرکات اجرایی مکلف هستند از هشتم آبان ماه نسبت به تنظیم و ارسال اظهارنامه متروکه کامیون های ترخیص نشده به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام کنند تا طبق مقررات با آنها برخورد شود.
از سویی به واردکنندگان اعلام شده است چنانچه مشکلی در خصوص ترخیص کامیون های مربوطه در گمرکات وجود داشته باشد، مکلف هستند مراتب را به صورت مکتوب به گمرک ایران اعلام کنند در غیر این صورت هیچگونه عذری در خصوص عدم ترخیص کامیون‌های وارده پس از ماه ها رسوب قابل پذیرش نیست و بعد از مهلت یک ماهه تعیین شده ضمن مشمولیت مقررات متروکه، اسامی واردکنندگانی که در این خصوص قصور یا تعلل کنند به مراجع ذی‌صلاح از جمله دادستانی اعلام و مراتب برای اطلاع عموم منتشر می شود.
این هشدار در حالی است که اخیرا گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعلام کرده بود با توجه به حل و فصل مشکل ترخیص کامیون ها، یک ماه از متروکه کردن کامیون‌ها خودداری کند تا صاحبان کالا فرصت ترخیص داشته باشند.
ماجرای کامیون‌های وارداتی به مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برمی‌گردد که در همین رابطه در سال ۱۳۹۸ و براساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، شرایط واردات این کامیون‌ها از سوی وزیر وقت راه و شهرسازی به گمرک اعلام می‌شود و بعد از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌هایی شرایط واردات از جمله ردیف تعرفه کامیون‌های وارداتی، نحوه واردات، کامیون‌های اسقاطی، مجوزهای قانونی و مقرراتی و همچنین تایید منشأ این کامیون‌ها را مشخص و ابلاغ می‌کنند.
اما به هر صورت ترخیص این کامیون‌ها عمدتا به دلیل عدم هماهنگی و اختلاف نظر بین دستگاه‌ها به تاخیر افتاد تا اینکه با ورود دادستانی موانع برطرف و دستگاه ها ملکف به تعیین تکلیف در یک ماه شدند.source

توسط autokhabari