"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد.
به گزارش خودروتک به نقل از عصر ایران اکنون و در ادامه مطلب حاضر نگاهی به وضعیت تست تصادف راو4 خواهیم داشت که نتایج این آزمون از مدل 2019 تا 2021 قابل استفاده است.
به واسطه پیشرفت علم و فناوری، خودروهایی که امروز تولید می شوند نسبت به مدل های قدیمی از نظر ایمنی در تصادفات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند.
به عنوان مثال، خودروهایی که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند باید "استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال" (FMVSS) را دریافت کنند. قوانین مربوط به این بخش توسط "اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها" (NHTSA) آمریکا تنظیم می شوند. 
دیگر کشورهای جهان نیز به طور معمول از استانداردهای خود برای بررسی ایمنی وسایل نقلیه موتوری استفاده می کنند.

"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد. این یک سازمان علمی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های خود را با هدف کاهش مرگ و میر، جراحات و خسارات مالی ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری از طریق پژوهش و ارزیابی و آموزش مصرف کنندگان، سیاستگذاران و متخصصان ایمنی انجام می دهد.
در ادامه نتایج تست تصادف این مرکز برای خودرو تویوتا راو4 مدل 2019 با قابلیت اعمال نتایج تا مدل 2021 ارائه شده است. برخی رتبه بندی ها در این مرکز با مقیاس ضعیف (Poor)، لب مرز (Marginal)، قابل قبول (Acceptable)، خوب (Good) و برخی دیگر با مقیاس پایه (Basic)، پیشرفته (Advanced) و برتر (Superior) انجام می شود.
تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت راننده: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت مسافر: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی متوسط: خوب
تست تصادف از بغل: خوب
تست استحکام سقف: خوب
مهار سر و صندلی ها: خوب
چراغ های جلو (بر اساس تیپ ها و آپشن ها متفاوت است): خوب – لب مرز – ضعیف
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با خودرو: سیستم استاندارد خودرو: برتر
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با عابر پیاده: سیستم استاندارد خودرو: برتر

راحتی استفاده: خوب+
– چراغ های استاندارد رانندگی در روز
– سامانه تشخیص نقطه کور به صورت آپشن
– سامانه استاندارد هشدار خروج از خطوط
– سامانه استاندارد پیشگیری از خروج از خطوط
رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 21 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا راو4 اکس‌ال‌ئی چهار درب چهار چرخ محرک
تویوتا راو4 برای مدل 2019 بازطراحی خود را شاهد بود.
در این تست حدود 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 21 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا راو4 اکس‌ال‌ئی چهار درب چهار چرخ محرک
تویوتا راو4 برای مدل 2019 بازطراحی خود را شاهد بود.
در این تست 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به مسافر
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
– مهار مسافر و کینماتیک آدمک: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا راو4 اکس‌ال‌ئی چهار درب چهار چرخ محرک
تویوتا راو4 برای مدل 2019 بازطراحی خود را شاهد بود.
در این تست 40 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 2 فوت (60 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– پای چپ: خوب
– پای راست: خوب
مهار راننده و کینماتیک های آدمک: خوب
خودرو مورد آزمایش: تویوتا راو4 اکس‌ال‌ئی چهار درب چهار چرخ محرک
تویوتا راو4 برای مدل 2019 بازطراحی خود را شاهد بود.
در این تست خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با مانعی 3300 پوندی (1,497 کیلوگرم) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر راننده: خوب
سنجش آسیب به مسافر عقب
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر مسافر عقب: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2019 تا 2021 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا راو4 اکس‌ال‌ئی چهار درب چهار چرخ محرک
تویوتا راو4 برای مدل 2019 بازطراحی خود را شاهد بود.

در این تست یک صفحه فلزی روی یک سمت سقف با سرعتی آرام اما پیوسته فشار وارد می کند و میزان نیروی لازم برای له کردن سقف اندازه گیری می شود. نیروی اعمال شده نسبت به وزن خودرو به عنوان نسبت استحکام به وزن شناخته می شود. نقطه اوج نسبت استحکام به وزن در هر زمانی پیش از له شدن سقف به میزان 5 اینچ (13 سانتیمتر) در نظر گرفته شده و شاخص کلیدی برای استحکام سقف است. یک نسبت خوب استحکام به وزن حداقل باید 4 باشد. به بیان دیگر، سقف باید نیرویی حداقل چهار برابر وزن خودرو را پیش از آن که به میزان 13 سانتیمتر له شود را تحمل کند. حداقل نسبت استحکام به وزن برای کسب رتبه رتبه قابل قبول برابر با 3.25 است. این عدد برای رتبه لب مرز برابر با 2.5 است و هر چیزی پایین‌تر از این به عنوان ضعیف رتبه بندی می شود.
ارزیابی کلی: خوب
وزن کلی خودرو با سوخت و تجهیزات: 3500 پوند
اوج نیرو: 21.009 پوند
نسبت استحکام به نیرو: 6.00
نوع صندلی: صندلی با روکش پارچه ای دستی
مهار خوب سر می تواند از بروز آسیب دیدگی های شلاقی گردن در تصادفات خودرو پیشگیری کند. تست مهار سر و صندلی ها با یک آدمک ویژه که دارای یک ستون فقرات واقع گرایانه است، انجام می شود. برای انجام این تست آدمک روی صندلی خودرو نشسته و این مجموعه روی یک سورتمه متحرک قرار می گیرد.
ارزیابی کلی: خوب
رتبه بندی داینامیک: خوب
هندسه مهار صندلی/سر: خوب
جزئیات سامانه خودرو: سامانه استاندارد حس ایمنی تویوتا 2.0: سامانه پیشگیری از برخورد با قابلیت تشخیص عابر پیاده
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2020 – 2021)
– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.
– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
همه تیپ های تویوتا راو4 به سامانه پیشگیری از برخورد با عابر پیاده مجهز هستند.
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2019 – 2021)
عبور عرضی کودک
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
عبور عرضی بزرگسال
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 37 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. یک و نیم ثانیه پیش از برخورد هشداری توسط خودرو داده شد.
سطح تیپ: هیبرید لیمیتد مجهز به سامانه چراغ جلو تطبیق‌پذیر
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق پذیر با پیچ: بله
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: خوب
 
تیپ های ال‌ئی، اکس‌ال‌ئی، اکس‌ال‌ئی پریمیوم، ادونچر، لیمیتد، هیبیرید ال‌ئی
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی رفلکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی رفلکتور
تطبیق‌پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: لب مرز
 
تیپ های هیبرید اکس‌ال‌ئی، هیبرید اکس‌اس‌ئی، هیبرید لیمیتد
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: ضعیف
 
قابل اعمال برای مدل های 2019 – 2021
ارزیابی کلی: خوب+
این خودرو دارای دو صندلی عقب با قابلیت قرارگیری و اتصال صندلی کودک است. 

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط autokhabari