یک سنجاب در داکوتای شمالی آمریکا برای آماده سازی آذوقه فصل زمستان خود از یک شورولت به عنوان انبار گردو استفاده کرد.
راننده خودرو به مدت چهار روز از ماشین خود استفاده نکرد و حیوان تصور کرد که محل مناسبی برای نگهداری غذای خود پیدا کرده است. پس از روشن شدن موتور خودرو، مرد صدای عجیبی شنید و کاپوت را باز کرد و در کمال تعجب متوجه شد که کل اتاق پر از گردو و فندق است.


source

توسط autokhabari