بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال مجوز افزایش سرمایه چند شرکت بورسی منتشر شده است.
_ مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی «سپرده» از محل سود انباشته صادر شد. مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ۷۰۰ میلیارد تومان است.
_ مجوز افزایش سرمایه ۷۸ درصدی «اعتلا» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ۹۰ میلیارد تومان است.
_ مجوز افزایش سرمایه ۴۰ درصدی «خمهرا» از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد. مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ۹۰ میلیارد تومان است.
_ مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی «شتوکا» از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظورایجاد ظرفیت تولید ۱۴۰۰ تن انواع پوشش‌های صنعتی صادر شد. مبلغ افزایش سرمایه این شرکت ۲۲ میلیارد تومان است.source

توسط autokhabari