خودرویی در کلاس شاسی بلند باواریایی ها که می توانست به نوعی پرچمدار طراحی جدید آنها باشد.
اخبار مربوط به ب ام و اکس۸ در واقع ۴ سال پیش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. خودرویی در کلاس شاسی بلند باواریایی ها که می توانست به نوعی پرچمدار طراحی جدید آنها باشد. از آن زمان تا کنون پیش بینی های متنوعی در رابطه با این محصول ارائه شد اما مهم ترین خبر مرتبط را حدودا ۱ ماه قبل اولیور زیپسه مدیر عامل ب ام و در اختیار رسانه ها قرار دارد زیرا در یکی از سخنرانی ها خود بطور غیر مستقیم تولید انبوه این مدل را تایید کرد.

هرچند تصاویر دقیقی از اکس۸ وجود ندارد اما Kolesa که پیوسته دقیق ترین رندرهای خودرویی را ارائه می دهد اقدام به انتشار تصاویری از اکس ۸ کرده که به اعتقاد کارشناسان، می تواند به محصول نهایی بسیار نزدیک باشد.
البته پایه این تصاویر بر نمونه های جاسوسی و استتاری اکس۸ استوار است که همین ویژگی، ارزش طرح ارائه شده توسط Kolesa را افزایش می دهد.
تصاویر استتاری از اکس۸ مدل ۲۰۲۳
مهم ترین شاسی بلند «ب ام و»؛ چهره ای متفاوت در خانواده X +عکس
مهم ترین شاسی بلند «ب ام و»؛ چهره ای متفاوت در خانواده X +عکس
مهم ترین شاسی بلند «ب ام و»؛ چهره ای متفاوت در خانواده X +عکس
مهم ترین شاسی بلند «ب ام و»؛ چهره ای متفاوت در خانواده X +عکس
منبع: عصر ایرانsource

توسط autokhabari