"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد.
به گزارش خودروتک به نقل از عصر ایران به واسطه پیشرفت علم و فناوری، خودروهایی که امروز تولید می شوند نسبت به مدل های قدیمی از نظر ایمنی در تصادفات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند.
به عنوان مثال، خودروهایی که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند باید "استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال" (FMVSS) را دریافت کنند. قوانین مربوط به این بخش توسط "اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها" (NHTSA) آمریکا تنظیم می شوند.
"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد. این یک سازمان علمی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های خود را با هدف کاهش مرگ و میر، جراحات و خسارات مالی ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری از طریق پژوهش و ارزیابی و آموزش مصرف کنندگان، سیاستگذاران و متخصصان ایمنی انجام می دهد.

در ادامه نتایج تست تصادف این مرکز برای خودرو تویوتا کمری 2018 با قابلیت اعمال نتایج تا مدل 2021 ارائه شده است. برخی رتبه بندی ها در این مرکز با مقیاس ضعیف (Poor)، لب مرز (Marginal)، قابل قبول (Acceptable)، خوب (Good) و برخی دیگر با مقیاس پایه (Basic)، پیشرفته (Advanced) و برتر (Superior) انجام می شود.
تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت راننده: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت مسافر: خوب
تست تصادف از جلو با همپوشانی متوسط: خوب
تست تصادف از بغل: خوب
تست استحکام سقف: خوب
مهار سر و صندلی ها: خوب
 
چراغ های جلو (بر اساس تیپ ها و آپشن ها متفاوت است): خوب – قابل قبول  
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با خودرو: سامانه استاندارد: برتر
پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با عابر پیاده: سامانه استاندارد: برتر
راحتی استفاده: خوب+ 
– چراغ های استاندارد رانندگی در روز
– سامانه تشخیص نقطه کور به صورت آپشن
– سامانه استاندارد هشدار خروج از خطوط
– سامانه استاندارد پیشگیری از خروج از خطوط

رتبه بندی برای مدل های 2018 تا 2022 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا کمری ال‌ئی چهار درب مدل 2018
تویوتا کمری برای مدل سال 2018 شاهد بازطراحی خود بود.
در این تست حدود 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2018 تا 2022 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا کمری اکس‌ال‌ئی چهار درب مدل 2018
تویوتا کمری برای مدل سال 2018 شاهد بازطراحی خود بود.
در این تست 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به مسافر
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
– مهار مسافر و کینماتیک آدمک: قابل قبول
سر آدمک در تماس با کیسه هوا باقی مانده اما بیش از به سمت راست و شکاف بین کیسه هوای جلو و کیسه های هوای پرده ای جانبی منحرف شده بود. کیسه های هوای پرده ای جانبی پوشش کافی برای محافظت از سر در برابر برخورد با ساختار جانبی و اشیا خارجی را ارائه کردند.
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– لگن/ران: خوب
– قسمت پایین پا/کف پا: خوب
مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

رتبه بندی برای مدل های 2018 تا 2022 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا کمری ‌ال‌ئی چهار درب مدل 2018
تویوتا کمری برای مدل سال 2018 شاهد بازطراحی خود بود.
در این تست 40 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 2 فوت (60 سانتیمتر) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– سینه: خوب
– پای چپ: خوب
– پای راست: خوب
مهار راننده و کینماتیک های آدمک: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2018 تا 2022 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا کمری ‌ال‌ئی چهار درب مدل 2018
تویوتا کمری برای مدل سال 2018 شاهد بازطراحی خود بود.
در این تست خودرو با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با مانعی 3300 پوندی (1,497 کیلوگرم) برخورد می کند.
ارزیابی کلی: خوب
ساختار و ایمنی بدنه: خوب
سنجش آسیب به راننده
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر راننده: خوب
سنجش آسیب به مسافر عقب
– سر/گردن: خوب
– نیم تنه بالایی: خوب
– لگن/پا: خوب
محافظت از سر مسافر عقب: خوب
رتبه بندی برای مدل های 2018 تا 2022 قابل اعمال است.
خودرو مورد آزمایش: تویوتا کمری ‌ال‌ئی چهار درب مدل 2018
تویوتا کمری برای مدل سال 2018 شاهد بازطراحی خود بود.
در این تست یک صفحه فلزی روی یک سمت سقف با سرعتی آرام اما پیوسته فشار وارد می کند و میزان نیروی لازم برای له کردن سقف اندازه گیری می شود. نیروی اعمال شده نسبت به وزن خودرو به عنوان نسبت استحکام به وزن شناخته می شود. نقطه اوج نسبت استحکام به وزن در هر زمانی پیش از له شدن سقف به میزان 5 اینچ (13 سانتیمتر) در نظر گرفته شده و شاخص کلیدی برای استحکام سقف است. یک نسبت خوب استحکام به وزن حداقل باید 4 باشد. به بیان دیگر، سقف باید نیرویی حداقل چهار برابر وزن خودرو را پیش از آن که به میزان 13 سانتیمتر له شود را تحمل کند. حداقل نسبت استحکام به وزن برای کسب رتبه رتبه قابل قبول برابر با 3.25 است. این عدد برای رتبه لب مرز برابر با 2.5 است و هر چیزی پایین‌تر از این به عنوان ضعیف رتبه بندی می شود.
ارزیابی کلی: خوب
وزن کلی خودرو با سوخت و تجهیزات: 3326 پوند
اوج نیرو: 18.862 پوند
نسبت استحکام به نیرو: 5.67
نوع صندلی: صندلی با روکش پارچه ای برقی
مهار خوب سر می تواند از بروز آسیب دیدگی های شلاقی گردن در تصادفات خودرو پیشگیری کند. تست مهار سر و صندلی ها با یک آدمک ویژه که دارای یک ستون فقرات واقع گرایانه است، انجام می شود. برای انجام این تست آدمک روی صندلی خودرو نشسته و این مجموعه روی یک سورتمه متحرک قرار می گیرد.
ارزیابی کلی: خوب
رتبه بندی داینامیک: خوب
هندسه مهار صندلی/سر: خوب
جزئیات سامانه خودرو: سامانه استاندارد Toyota Safety Sense 2.5  بعلاوه سامانه پیشگیری از برخورد با تشخیص عابر پیاده
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021 تا 2022)
– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.
– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
سطح تیپ: تمام تیپ ها
جزئیات سامانه خودرو: سامانه استاندارد Toyota Safety Sense 2.5  بعلاوه سامانه پیشگیری از برخورد با تشخیص عابر پیاده
ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021 تا 2022)
عبور عرضی کودک
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
عبور عرضی بزرگسال
در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.
حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو
در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.
در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 53 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. دو ثانیه پیش از برخورد هشداری توسط خودرو داده شد.
رتبه بندی ها بر اساس چهار مدل مختلف چراغ جلو موجود در این خودرو ارائه شده اند.
سطح تیپ: اکس‌ال‌ئی هیبرید مجهز به بسته چراغ های جلو تطبیق‌پذیر
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: خوب
سطح تیپ: اکس‌اس‌ئی – اکس‌اس‌ئی هیبرید
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق‌پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: قابل قبول
سطح تیپ: ال‌ئی – اس‌ئی – نایت‌شید – تی‌آر‌دی – ال‌ئی هیبرید – اس‌ئی هیبرید
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: قابل قبول 
سطح تیپ: اکس‌ال‌ئی هیبرید – اکس‌ال‌ئی
نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور
نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور
تطبیق پذیر با پیچ: خیر
کمک نور بالا: بله
رتبه بندی کلی: قابل قبول
قابل اعمال برای مدل های 2018 تا 2022
ارزیابی کلی: خوب+
تیپ خودرو: الئی
نوع صندلی: پارچه ای
این خودرو دارای دو صندلی عقب دارای سخت افزار کامل برای قرارگیری و اتصال صندلی کودک است. 
این خودرو دارای یک موقعیت قرارگیری اضافی با یک محل اتصال در بالا و امکان استفاده از محل های اتصال پایینی صندلی های دیگر خودرو است.

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط autokhabari