❗️همیشه و در همه حال روشن شدن چراغ استپ را جدی بگیرید, شک نداشته باشین, ایراد در سیستم خنک کننده , روغن, موتور,, وجود دارد.
درجا توقف کرده و ایراد را بررسی کنید❗️
از آنجاییکه چراغ استپ همراه با یکی از چراغهای آب, روغن,,,,روشن میشود, به شما ایراد در آن سیستم را نشان میدهد.
مشکل در سیستم خنک کننده ،سیستم روغن موتور ،سیستم برق خودرو و … باعث روشن شدن چراغ استپ می شود و در سریعترین زمان ممکن باید خودرو را تعمیر کرد .
علت روشن شدن چراغ استپ و باطری روشن شدن چراغ باطری ۲۰۶ علت روشن شدن چراغ دینام علت روشن شدن چراغ باطری ۴۰۵ علت روشن شدن چراغ باتری آموزش برق خودرو آموزش باطری سازی بهترین باطری ساز تهران
کارستانsource

توسط autokhabari