حضور گرایی قهرمان کشتی المپیک و جهان در اولین نماز جمعه تهران پس از ۲۰ ماه وقفه به دلیل شرایط کرونایی.
اینستاگرام محمدرضا گرایی بیوگرافی محمدرضا گرایی محمدرضا گرایی اهل کجاست مدال آوران المپیک قهرمانان ورزشی اخبار تهران امام جمعه تهران کی
 source

توسط autokhabari