چطور تشخیص دهیم که علت قفل شدن موتور، کدامیک از موارد فوق است؟
اگر حالت اول، دلیل قفل شدن موتور باشد، وقتی شمع های را باز کرده و استارت بزنیم، آب سر پیستون خارج شده و موتور آزاد می شود.
شکستن یاتاقانها یا یکی از قطعات داخل موتور، از نظر فنی پیچیده تر بوده و تشخیص آن توسط کارشناس خبره صورت می گیرد.
 
آموزش مکانیک خودرو دلایل کاهش قدرت موتور تعمیر و نگهداری پژو 206 آموزش تعمیر موتور EF7 آموزش عیب یابی ماشین دلایل کاهش راندمان موتور کیپ شدن کاتالیزور تست کمپرس پیستون
در صورتیکه علت قفل شدن موتور، استارتر آن باشد، وقتی استارتر را از روی موتور باز کنید و دنده را در وضعیت ۵ قرار دهید، می توانید ماشین را هل داده و حرکت دهید. در این حالت با اطمینان می توان گفت که ایراد از استارتر است. در صورتیکه پس از باز کردن استارتر، باز هم نتوانید در دنده ۵ ماشین را هل دهید، با اطمینان می توان گفت علت قفل شدن موتور، شکستن قطعات موتور، شاطون، یا میل لنگ است.
کارستانsource

توسط autokhabari