رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: متقاضیان می توانند با بارگذاری اطلاعات درخواستی ظرف مدت ۱۵ دقیقه پلاک جدید را دریافت نمایند.
گفت: افراد می توانند با بارگذاری اطلاعات درخواستی و مراجعه به سایت در ساعت ۸ صبح روزهای کاری ظرف مدت ۱۵ دقیقه، پلاک جدید را دریافت نمایند.
آموزش خرید و فروش خودرو شرایط تعویض پلاک مدارک برای تعویض پلاک مراحل تعویض پلاک خودرو مرکز تعویض پلاک خودرو هزینه تعویض پلاک وکالت تعویض پلاک خودرو آدرس مراکز تعویض پلاک تهران
او با اشاره به اینکه تعویض پلاک اینترنتی با نوبت اینترنتی متفاوت است، افزود: نکته مهم در این روش از خدمت این است که افراد صرفاً می توانند به نام شخصی که در وکالتنامه قید شده نقل و انتقال انجام دهند.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خاطرنشان کرد: متقاضیان جهت اخذ خدمات به سامانه پلیس من مراجعه و بصورت اینترنتی نسبت به تعویض پلاک اقدام کنند.source

توسط autokhabari