تنظیم رگلاتور گاز، تنظیم رگلاتور گاز cng پژو ۴۰۵، تنظیم رگلاتور گاز cng دستی، تنظیم رگلاتور گاز پژو، تنظیم گاز cng دستی پراید،
نتظیم در جا
توسط آلن ۴ مقدار گاز ورودی در جا را روی رگلاتور (یک آلن خور روی رگلاتور در یک فرو رفتگی است) تنظیم کنید.مراقب باشید که نتظیم این آلن خور میلیمتری است و زیاد آنرا نباید کم یا زیاد کرد مگر نه خاموش میشود.
تنظیم  شیر حداکثر جریان
این شیر که از جنس پلاستیک بین رگلاتور و میکسر منیفولد ورود هوا روی لوله لاستیکی قرار دارد وتنظیم ان توسط دست و یا آلن۶گوش شماره ی ۸ انجام میشود.
این شیر را تاجایی که شتاب ماشین در دنده ۲ کم نشود ، سفت کنید.
حرکت کرده و در دنده ۲ ترمز کنید تا دور متور روی ۱ بیاید سپس پا را روی پدال گار تا آخر بفشارید و نگه دارید و اگر خودرو به افزاش سرعت اقدام کرد تنظیم خوب است اما اگر دور موتور بالا نیامد و افزایش سرعت نداشت یک دور شیر حداکثر را بازتر کنید تا جایی که افزایش صرعت در دنده ۲ با دور موتور روی ۱ و گاز تخته افزاش سرعت حاصل کند
 source

توسط autokhabari