قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی ایران خوردو در آبان ۱۴۰۰ ویژه مشتریان نهایی مشخص شد.
نمایندگی ایران خودرو اصفهان آدرس نمایندگی ایران خودرو اصفهان بهترین نمایندگی ایران خودرو اصفهان نمایندگی ایران خودرو اصفهان قنادیان نمایندگی ایران خودرو اصفهان فخاری زاده نمایندگی ایران خودرو اصفهان هاشم زاده تلفن نمایندگی ایران خودرو تعمیرگاه مرکزی ایران خودرو نمایندگی مرکزی ایران خودرو
قیمت جدید کارخانه‌ای محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو در آبان ماه ۱۴۰۰ ویژه مشتریان نهایی مشخص شد که در جدول زیر قابل مشاهده است.

منبع:خبرنگاران جوانsource

توسط autokhabari