برای خودرویم که پژو ۲۰۶ است قصد خرید رینگ اسپرت دارم. آیا این صحت دارد که رینگ اسپرت جلوبندی خودرو را در کمترین زمان با اشکال مواجه می‌کند؟
البته این مقوله درخصوص تمام رینگ‌های اسپرت صدق نمی‌کند و تنها مربوط به‌رینگ‌های غیراستاندارد اسپرت است.
علت افزایش قیمت قطعات خودرو در مشهد چیست؟
بله. البته این مقوله درخصوص تمام رینگ‌های اسپرت صدق نمی‌کند و تنها مربوط به‌رینگ‌های غیراستاندارد اسپرت است.
چراکه رینگ‌های غیراستاندارد تعادل وزنی مناسبی نداشته و آلیاژ مرغوبی در تولید آن به‌کار نرفته است و همین عامل سبب می‌شود در زمان حرکت نوسان و کوبش بیش از حد به‌سیستم تعلیق وارد شود و سبب تسریع در خرابی آن می‌شود. از سوی دیگر این حالت سبب افت قدرت ترمزگیری و اختلال در فرمان‌پذیری خودرو نیز خواهد شد.source

توسط autokhabari