wp-header-logo-601.png


با افزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه های رانندگان تامین سوخت مورد نیاز خودروهایشان است. در این حالت همواره صرفه جویی در مصرف سوخت و نیز استفاده از راهکارهایی به منظور کاهش مصرف سوخت خودرو مساله ای بسیار مهم تلقی می شود. به طور کلی مصرف سوخت در خودروها به دو سری عوامل بستگی دارد.
گرفتن کارت سوخت مدیرعامل شرکت ملی نفت زمان عرضه کارت سوخت سهمیه بندی بنزین خبرهای گوناگون قیمت بنزین
دسته اول به عواملی اشاره دارد که مربوط به طراحی خودرو است. طراحی خودرو می تواند به نحوی باشد که بتواند سوخت بسیار کمی را مصرف کند. دسته دوم هم عواملی است که به سبک رانندگی و طرز نگهداری از خودرو مربوط است.
در این مقاله قصد آن را داریم تا راهکارهایی را مورد بررسی قرار دهیم که با استفاده از آن ها می توان مصرف سوخت خودرو را کاهش داد.
رانندگی با سرعت استاندارداز جمله راهکارهای مهم برای کاهش مصرف سوخت، رانندگی با سرعت استاندارد در بزرگراه هاست.
سرعت استاندارد هم سرعتی است که نه آنقدر زیاد و آن چنان کم باشد.
این نکته باید همواره مد نظر قرار گیرد که هر هشت کیلومتر کاهش در سرعت مصرف سوخت هم به میزان هفت درصد کم تر می شود. برای مثال شما اگر در بزرگراه سرعت خود را از 90 کیلومتر به 82 کیلومتر کاهش دهید میزان مصرف سوخت هم 7 درصد کاهش می یابد. از این رو توصیه می شود با سرعت استاندارد که نه زیاد و نه کم باشد در بزرگراه ها رانندگی کنید.
خاموش کردن خودرو به هنگام توقفیکی دیگر از راهکارهای کاهش مصرف سوخت، خاموش کردن خودرو به هنگام توقف است. برای مثال به هنگام توقف پشت چراغ قرمزها، یا وقتی که منتظر فردی هستید یا این که قصد انجام کاری را دارید، روشن بودن خودرو باعث هدررفت بنزین می شود که در این مواقع خاموش کردن موتور راهکاری است که می تواند مصرف سوخت را کاهش دهد.
علاوه بر این زمانی که خودرو را روشن می کنید و می خواهید موتور گرم شود این مدت زمان نباید بیش از یک دقیقه طول بکشد که خود عامل اتلاف سوخت محسوب می شود.
استفاده از روغن موتور استاندارد و مناسباستفاده از روغن موتور مناسب و استاندارد راهکاری است که می تواند باعث کاهش مصرف سوخت شود.
با این راهکار می توان به میزان دو تا سه درصد مصرف سوخت را کاهش داد. از این رو توصیه می شود به طور مرتب و مستمر میزان غلظت روغن موتور را از جهت کم یا زیاد بودن کنترل کنید و در صورت غیر طبیعی بودن میزان آن را تنظیم کنید. برای آگاهی از میزان غلظت روغن موتور هم به دفترچه خودرو مراجعه کنید.
فشار ندادن پدال ترمز به هنگام توقف خودرویکی از موثرترین راهکارهایی که باعث کاهش مصرف سوخت می شود آن است که به هنگام توقف خودرو، پایتان را از روی پدال ترمز بردارید.
همین قرار دادن پا روی پدال ترمز که کاری ظاهرا غیر مهم به نظر می رسد باعث افزایش میزان مصرف سوخت تا 35 درصد می شود.
البته این میزان مقداری قابل توجه به شمار می رود.
همچنین فشار دادن پدال ترمز به هنگام توقف خودرو فرسودگی زودهنگام لنت ترمز را هم به دنبال دارد.استفاده درست و به موقع از دنده خودروتعویض دنده ها در سرعت های مختلف و مشخص خودرو انجام می گیرد.
در صورتی که تعویض رخ دنده به درستی و در زمان مناسب صورت نگیرد می تواند تا حد زیادی مصرف سوخت خودرو را افزایش دهد. نیاز است تا به محض افزایش یا کاهش سرعت، دنده خودرو را تعویض نمایید تا راندمان سوخت اتومبیلتان را افزایش دهید.
در واقع استفاده درست از چرخ دنده ها یک روش کاهش مصرف سوخت خودرو بوده و فشار کمتری بر موتور وارد می کند.رفع ایرادات و تنظیم موتوردر خودروهایی که موتور آن تنظیم نبوده و ایراداتی داشته باشد میزان مصرف سوخت تا حدود 4 درصد بیشتر می شود. در تنظیمات موتور و تشخیص ایرادات احتمالی، باید تمام مشخصه های کارکرد موتور کنترل شده و همچنین سنسورها و کارکرد آن چک شود و در صورت وجود ایرادات، برطرف شده و موتور تنظیم شود. با این اقدامات مصرف سوخت خودرو هم کاهش می یابد.
تنظیم کردن فرمانرانندگی در مسیرهای ناهموار و عبور از چاله ها و … باعث می شود فرمان و چرخ های خودرو نامیزان شود که می تواند مصرف سوخت را تا ده درصد افزایش دهد. علاوه بر این پیامد دیگر نامیزان بودن فرمان فرسودگی زودهنگام آج تایرها و صاف شدن آن هاست.
تنظیم نبودن فرمان با علائمی قابل تشخیص است.
از جمله این علائم می توان به انحراف به چپ یا راست خودرو به هنگام رانندگی و نیز میزان نبودن غربیلک فرمان به هنگام حرکت خودرو در مسیر مستقیم اشاره کرد.
تنظیم کردن فشار باد تایرهاچنانچه باد تایرها تنظیم نباشد، روی افزایش مصرف سوخت و نیز فرسودگی زودهنگام آج تایرها تاثیر مستقیمی می گذارد. از این رو توصیه می شود به طور مرتب باد تایرها را کنترل کرده و سعی شود میزان باد آن ها به صورت استاندارد بماند.
ترمز و شتاب نگرفتن سریع و ناگهانیباید بدانید اگر ناگهان به هنگام حرکت با سرعت بالا ترمز بگیرید و نیز در موقع آرام حرکت کردن شتاب گیری سریعی داشته باشید، باعث وارد آمدن شوک به موتور و افزایش میزان مصرف سوخت می شود.
در چنین شرایطی به علت کم و زیاد شدن شدید و ناگهانی سرعت موتور، سوخت بیشتری در سیستم پیشرانه مصرف می شود. تا از این راه موتور بتواند قدرت لازم را برای جبران دستور ناگهانی از طرف راننده را تامین کند.تعویض فیلترهای هوافیلترهای هوای کثیف می توانند باعث کار کردن بیش از حد موتور شده و در نهایت افزایش سوخت خودرو گردند.
سوخت می شود. ممکن است اتومبیل های مختلف زمان تعویض فیلتر متفاوتی داشته باشند. بنابراین نیاز است دستورالعمل های خودروی مورد نظر را دنبال کرده و اقدام به تعویض فیلتر اتومبیل در زمان مناسب نمایید.تعویض فیلتر یک روش کاهش مصرف سوخت خودرو می باشد.
در واقع با این کار هوای تمیز وارد موتور شده و موتور قادر به عملکرد بهتری خواهد بود. در نتیجه با بهبود عملکرد موتور، مصرف سوخت نیز تا حد زیادی کاهش می یابد.چک کردن درب باکیکی از علل افزایش مصرف سوخت مربوط به درب باک است. اگر باک درب نداشته باشد و یا درب آن معیوب باشد می تواند باعث افزایش مصرف بنزین شود.
برای تشخیص معیوب بودن درب باک به طور معمول می توان از روشن شدن چراغ چک به این قضیه پی برد. از این رو  برای اطمینان بیشتر توصیه می شود هر از گاهی درب باک را به جهت اطلاع از سالم بودن آن کنترل کنید.
ریمپیکی از جدید ترین روش های کاهش مصرف سوخت ریمپینگ ایسیو است، که با هدف بهبود مصرف سوخت با توجه به شرایط منطقه ای و تنظیم درجه حرارت موتور انجام می گیرد.این روش در سطح جهان نیز شناخته شده است و به صورت قطعی میزان مصرف سوخت خودرو را تا 15% کاهش میدهد.سنگین نکردن خودروهر چه وزن خودرو سنگین شود میزان مصرف سوخت آن هم افزایش می یابد.
به طوری که با افزایش هر 45 کیلوگرم در وزن خودرو، به میزان یک تا دو درصد به میزان مصرف بنزین خودرو هم افزوده می شود.
از این رو توصیه می شود به منظور کاهش مصرف سوخت تا جای ممکن از حمل وسایل غیر ضروری با خودرو به ویژه درون صندوق عقب خودداری کنید تا وزن خودرو کاهش یابد.
کاهش استفاده از سیستم تهویه مطبوع خودروتجربه و محاسبات نشان می دهد که استفاده از سیستم تهویه مطبوع و کولر خودرو می تواند مصرف سوخت خودرو را تا حد زیادی افزایش دهد.
بهره وری سوخت تا میزان 8 درصد با روشن کردن تهویه مطبوع کاهش می یابد. یک روش “کاهش مصرف سوخت خودرو” این است که در زمان هایی که هوای بیرون از خودرو مساعد است، شیشه های اتومبیل را پاین کشیده تا تهویه به صورت طبیعی صورت گیرد.البته این نکته قابل ذکر است که پایین بودن شیشه ها در سرعت های بالا می توان مصرف سوخت خودرو را افزایش دهد.
بنابراین این روش کاهش مصرف سوخت خودرو تنها در سرعت های پایین کاربرد دارد.مزیت‌های کاهش مصرف سوختمصرف بهینه سوخت مزیت‌های فراوانی دارد، ازجمله:_ کاهش انتشار کربن یا آلودگی هوا: مصرف سوخت کمتر برای محیط‌زیست مفید است، زیرا انتشار کربن در جو را کاهش می‌دهد.
_ صرفه‌جویی در هزینه‌ها: با توجه به افزایش قیمت بنزین، مصرف سوخت کمتر می‌تواند به اقتصاد خانواده کمک کند.
_ افزایش انرژی پایدار (sustainable energy): متأسفانه منابع انرژی محدود ما روبه‌پایان هستند و اگر به همین ترتیب پیش برویم، چیزی برای نسل‌های آینده باقی نخواهد ماند.
بنابراین باید مصرف انرژی را کاهش دهیم و به مصرف انرژی‌های تجدیدپذیر روی بیاوریم._ آسیب کمتر به خودرو: کاهش مصرف سوخت موجب حفظ کارایی موتور برای مدت طولانی‌تر می‌شود. هرچه موتور سوخت بیشتری بسوزاند، در کوتاه‌مدت و بلندمدت کارایی کمتری خواهد داش.
نکاتی دیگر در رابطه با کاهش مصرف بنزیندر پایان به یکسری نکته سریع دیگر برای کم کردن مصرف بنزین اشاره می‌‍‌کنیم:برنامه‌ریزی‌تان به نحوی باشد که برای رسیدن به مقصد مجبور به رانندگی با سرعت نباشید.به جای استفاده از سیستم تهویه هوا، شیشه‌ها را پایین بکشید.
البته توجه کنید رانندگی با سرعت زیاد در این حالت باعث افزایش مقاومت در برابر باد و بالا رفتن مقدار مصرف سوخت می‌شود.هنگام حرکت ترمزدستی حتما پایین باشد.
با انتخاب مسیر مناسب از ترافیک دوری کنید.زودتر از دنده‌های سبک استفاده کنید.بیش از حد بنزین نزنید چون ممکن است باعث سرریز شدن باک یا چکه کردن بنزین از آن در سربالایی‌ها شود.کلام آخردر این مقاله کوشش کردیم تا به بررسی راهکارهایی بپردازیم که با استفاده از آن ها می توان میزان مصرف سوخت خودرو را کاهش داد.
با توجه به افزایش قیمت سوخت، به کار بردن این راهکارهای عملی و ساده می تواند باعث کاهش مصرف سوخت شود و از این لحاظ برای رانندگان هم به صرفه تر است.
علت صدای ناهنجار سوپاپ به هنگام گاز دادن چیست؟
نشانه های روغن سوزی خودرو چیست ؟
دلایل کم شدن آب رادیاتور چیست ؟
فرسودگی و سوختن واشر سر سیلندر چه علائمی دارد؟
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


مطالب پربازدید
شمع دو پلاتین استفاده کنیم یا تک پلاتین؟
عیب یابی خودرو: چه عواملی باعث لرزش موتور خودرو می شود؟
تفاوت عمده میان روغن موتور گازسوز با روغن موتور بنزینی و…
دلایل کم شدن آب رادیاتور چیست ؟
با مهمترین سنسورهای خودرو و علائم خرابی آن آشنا شوید +عکس
عیب یابی و تعمیر
علت صدای ناهنجار سوپاپ به هنگام گاز دادن چیست؟
نشانه های روغن سوزی خودرو چیست ؟
دلایل کم شدن آب رادیاتور چیست ؟
فرسودگی و سوختن واشر سر سیلندر چه علائمی دارد؟
راهکارهای کاهش مصرف سوخت
اخبار روز
علت صدای ناهنجار سوپاپ به هنگام گاز دادن چیست؟
نشانه های روغن سوزی خودرو چیست ؟
حق‌العمل خدمات جایگاه‌های سوخت 45 درصد افزایش یافت
معاملات عجیب سایپا با زیرمجموعه خودش/سایپا زمین را به خودش فروخت !
خودرو جدید چانگان به ایران باز می گردد +عکس
دلایل کم شدن آب رادیاتور چیست ؟
فرسودگی و سوختن واشر سر سیلندر چه علائمی دارد؟
راهکارهای کاهش مصرف سوخت
عذرخواهی سایپا از مشتریان بابت تاخیر در تحویل خودروهای تیبا
با سه روش رفع خط و خش برروی شیشه ماشین آشنا شوید
شاسی پلمپ چیست؟ هر انچه باید در مورد شاسی خودرو بدانید
در صورت موافقت شورا، خودرو در بورس عرضه می‌شود
اعلام زمان واریز یارانه جدید 300 و 400 هزار تومانی
سارقان خودرو لندکروز قهرمان کشتی را دزدیدند
کلاهبرداری 80 میلیونی دختر جوان با یک پیامک
فروش بهاره خودروسازان داخلی چقدر بود ؟
نکات فنی ؛خودرو بی دلیل گاز می خورد ویا دور موتور بالا می رود
پرسش پاسخ فنی خودرو ،توان موتور کمتر از مقدار استانداردش است!
دانلود دفترچه سرویس و نگهداری وانت پیکاپ ریچ
علل کم شدن باد لاستیک و نحوه تنظیم باد تایر خودرو
هوای داخل اتومبیل می‌تواند باعث ابتلا به سرطان شود؟
نکاتی در مورد استفاده از سیستم تهویه مطبوع
علت کم و زیاد شدن باد کولر خودرو چیست؟
معرفی خودرو لوکس های‌ فای Z18 چینی
معرفی خودرو چینی هنگچی 5 + عکس و مشخصات
آشپزی
طرز تهیه کاستانولی (دونات ایتالیایی) خوشمزه
طرز تهیه دسر ارده شیره
طرز تهیه کشک و بادمجان +(مرحله به مرحله)
گیاه شاه پسند چیست و چه خواصی دارد ؟
ساوارین میت بال و پنیر + طرز تهیه
اخبار داغ
ساخت لاستک خودرو با پوست تخم مرغ و گوجه فرنگی
از کولر خودرو چگونه استفاده کنیم؟ +اینفوگرافیک
چرا بلوکه موتور می‌ترکد و چگونه ترمیم کنیم؟
قانون مجازات تصادف با عابر چیست ؟
۳۵ واقیعت جالب درباره صنعت خودرو در جهان
خودرو
ابر خودروی مک لارن با سرعت ۴۰۳ کیلومتر بر ساعت (عکس)
معرفی پورشه تایکان GTS مدل 2022
فروش ویژه واقساطی نیو اکتیون پرستیژ+شرایط
معرفی برترین نوآوری های خودرویی در سالی که گذشت
معرفی ۶ خودروی محبوب مردم دنیا در سال ۲۰۱۷
مسابقات
پورتو تاریخ‌ساز شد/ یاران طارمی در کنار یکی از بهترین تیم‌های تاریخ فوتبال
زمان و مکان مبارزه هالک ایرانی با مارتین فورد اعلام شد
علی دایی از قیمت پراید انتقاد کرد و اخراج شد
سهام استقلال و پرسپولیس عرضه اولیه نخواهند شد
مسابقات اتومبیلرانی «شتاب کیش» +عکس

source

توسط autokhabari