wp-header-logo-1122.png

در حال حاضر برای خرید لامپ هدلایت خودرو هایلایت مدل D11+H4 دورنگ باید 415,000 تومان هزینه کرد.
به گزارش خودروتک ، چراغ جلو خودرو تنها یک لامپ یا چراغ ساده نیست بلکه فناوری پیچیده ای نهفته دارد. در ماشین های مدرن ساختمان چراغ ها کاملاً به روز و با فناوری خاصی است که به سختی می توان توصیف کرد. چراغ با جنس های متفاوتی می توان در ماشین به کار برد. شایع ترین و مرسوم ترین مدل چراغ جلو خودرو هالوژن است.
برای جایگزین کردن لامپ ها، فقط کافی است به نوع سوکت و اتصالات لامپ جدید توجه کنید تا مشابه مدل لامپ قبلی باشد.
حواستان باشد که با بالا رفتن توان لامپ، عمر آن کوتاه تر می شود؛ بنابراین به سرعت به سراغ لامپ های با توان بالا نروید. اگر هم قصد خرید چنین لامپی را داشتید، حتماً از فیش های مخصوص و آفتامات استفاده کنید.
درطول سال های گذشته تکنولوژی‌های گوناگونی برای تامین روشنایی خودرو معرفی شده است. از لامپ‌های شعله‌ی استیلن تا لیزر در لامپ‌های خودرو استفاده شده است. اما سه تکنولوژی معمول امروزی لامپ‌ ها: هالوژنی (HID) ، زنون و LED (هدلایت) هستند.
 
 
 
 
239,000
دویست و سی و نه هزار تومان
41,000
چهل و یک هزار تومان
3,090,000
سه میلیون و نود هزار تومان
231,999
دویست و سی و یک هزار نهصد و نود و نه تومان
1,150,000
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
66,000
شصت و شش هزار تومان
440,000
چهارصد و چهل هزار تومان
230,000
دویست و سی هزار تومان
530,000
پانصد و سی هزار تومان
130,000
صد و سی هزار تومان
440,000
چهارصد و چهل هزار تومان
190,000
صد و نود هزار تومان
265,000
دویست و شصت و پنج هزار تومان
210,000
دویست و ده هزار تومان
25,000
بیست و پنج هزار تومان
495,000
چهارصد و نود و پنج هزار تومان
6,000
شش هزار تومان
390,000
سیصد و نود هزار تومان
1,050,000
یک میلیون و پنجاه هزار تومان
185,000
صد و هشتاد و پنج هزار تومان
415,000
چهارصد و پانزده هزار تومان
119,350
صد و نوزده هزار سیصد و پنجاه تومان
95,000
نود و پنج هزار تومان
366,000
سیصد و شصت و شش هزار تومان
198,900
صد و نود و هشت هزار نهصد تومان
89,000
هشتاد و نه هزار تومان
79,000
هفتاد و نه هزار تومان
65,000
شصت و پنج هزار تومان
98,000
نود و هشت هزار تومان
1,085,000
یک میلیون و هشتاد و پنج هزار تومان
1,150,000
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
199,000
صد و نود و نه هزار تومان
370,000
سیصد و هفتاد هزار تومان
99,000
نود و نه هزار تومان
7,000
هفت هزار تومان
370,000
سیصد و هفتاد هزار تومان
74,000
هفتاد و چهار هزار تومان
40,000
چهل هزار تومان
350,000
سیصد و پنجاه هزار تومان
89,000
هشتاد و نه هزار تومان
280,000
دویست و هشتاد هزار تومان
8,000
هشت هزار تومان
48,500
چهل و هشت هزار پانصد تومان
3,300,000
سه میلیون و سیصد هزار تومان
170,000
صد و هفتاد هزار تومان
132,000
صد و سی و دو هزار تومان
10,000
ده هزار تومان
830,000
هشتصد و سی هزار تومان
2,975,000
دو میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار تومان
2,290,000
دو میلیون و دویست و نود هزار تومان
115,000
صد و پانزده هزار تومان
320,000
سیصد و بیست هزار تومان
10,000
ده هزار تومان
8,600
هشت هزار ششصد تومان
370,000
سیصد و هفتاد هزار تومان
48,000
چهل و هشت هزار تومان
25,000
بیست و پنج هزار تومان
126,000
صد و بیست و شش هزار تومان
16,900
شانزده هزار نهصد تومان
1,280,000
یک میلیون و دویست و هشتاد هزار تومان
220,000
دویست و بیست هزار تومان
148,500
صد و چهل و هشت هزار پانصد تومان
162,500
صد و شصت و دو هزار پانصد تومان
2,000,000
دو میلیون تومان
1,690,000
یک میلیون و ششصد و نود هزار تومان
100,000
صد هزار تومان
425,000
چهارصد و بیست و پنج هزار تومان
420,000
چهارصد و بیست هزار تومان
1,150,000
یک میلیون و صد و پنجاه هزار تومان
289,000
دویست و هشتاد و نه هزار تومان
165,000
صد و شصت و پنج هزار تومان
740,000
هفتصد و چهل هزار تومان
270,000
دویست و هفتاد هزار تومان
19,000
نوزده هزار تومان
90,000
نود هزار تومان
24,000
بیست و چهار هزار تومان
149,300
صد و چهل و نه هزار سیصد تومان
1,950,000
یک میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان
385,000
سیصد و هشتاد و پنج هزار تومان
2,290,000
دو میلیون و دویست و نود هزار تومان
1,250,000
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان
6,000
شش هزار تومان
389,000
سیصد و هشتاد و نه هزار تومان
50,000
پنجاه هزار تومان
59,800
پنجاه و نه هزار هشتصد تومان
1,949,000
یک میلیون و نهصد و چهل و نه هزار تومان
80,000
هشتاد هزار تومان
425,000
چهارصد و بیست و پنج هزار تومان
750,000
هفتصد و پنجاه هزار تومان
40,000
چهل هزار تومان
880,000
هشتصد و هشتاد هزار تومان
368,000
سیصد و شصت و هشت هزار تومان
285,000
دویست و هشتاد و پنج هزار تومان
250,000
دویست و پنجاه هزار تومان
1,120,000
یک میلیون و صد و بیست هزار تومان
115,000
صد و پانزده هزار تومان
160,000
صد و شصت هزار تومان
140,000
صد و چهل هزار تومان
119,000
صد و نوزده هزار تومان
259,000
دویست و پنجاه و نه هزار تومان
 
 
منبع قیمت: دلگرم
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به میباشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است

source

توسط autokhabari