رونالدوهای برزیلی و پرتغالی به هم رسیدند! کریستیانو رونالدو و رونالدوی برزیلی در مراسمی در کشور عربستان با یکدیگر ملاقات و احوالپرسی کردند.

source

توسط