ماه: نوامبر 2023

OpenAI ظاهراً نمی‌خواهد به مایکروسافت یا دیگر سرمایه‌گذاران خود کرسی هیئت مدیره بدهد

به گزارش رویترز، OpenAI قصد ندارد به سرمایه‌گذارانی مانند مایکروسافت کرسی‌های هیئت مدیره خود را بدهد. مایکروسافت بزرگ‌ترین پشتیبان OpenAI است که بیش از 10 میلیارد دلار در این شرکت…