ایستگاه‌ های شارژ خودروهای برقی در تهران به چه میزان برق احتیاج دارند؟

باتوجه به زمان موردنیاز برای شارژ خودروهای برقی، برای توسعه این خودروها نیاز به تقویت شبکه برق وجود دارد. تعداد ایستگاه‌های شارژ این خودروها نیز باید بیشتر از پمپ‌بنزین‌ها باشد.…