معرفی سینگر سوتو

می‌توان به جرأت ادعا کرد که زیباترین پورشه‌های تغییر یافته در جهان توسط شرکت سینگر ساخته می‌شود. البته محصولات این برند کمتر در معابر عمومی ظاهر می‌شوند. اکنون سیصدمین محصول…