صنعت ماشین: پیکاپ تاگا که چندی است توسط مجموعه پادرا در حال عرضه است، این روزها به خودروی مورد اعتماد صنایع دولتی کشور پهناور چین تبدیل شده است که این موضوع نشان از قدرت و کیفیت این پیپکاپ قدرتمند و خوش هیکل است.

source

توسط