امتیاز تیم نفت و گاز گچساران در لیگ یک کشور متعلق به مناطق نفت‌خیز جنوب و سهمیه فوتبال خوزستان است و نمی گذاریم امتیاز آن را به تاراج ببرند.
source

source

توسط