نرخ سالانه شاخص قیمت مصرف کننده انگلستان به کمترین میزان از زمان شروع ثبت آن در ژانویه ۱۹۵۰ رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومی، دفتر آمار ملی انگلستان اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)  در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته و تورم ماهانه نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که سهم نزولی قابل توجهی در تغییر ماهانه نرخ‌های سالانه شاخص هماهنگ بهای مصرف‌کننده (HICP) که هزینه‌های پرداخت شده توسط خانوارها برای کالاها را در نظر می‌گیرد و شاخص قیمت مصرف کننده مربوط به مسکن و خدمات خانگی مشاهده شده است.

بدون احتساب انرژی، غذا، الکل و دخانیات، شاخص شاخص قیمت مصرف کننده سالانه در ماه اکتبر به ۵.۷ درصد رسید، در حالی که این رقم ماهانه ۰.۳ درصد افزایش داشت که بهتر از ۰.۵ درصد در سپتامبر بود.

تورم انگلستان در ماه اکتبر به ۴.۶ درصد کاهش یافت.

انتهای پیام

source

توسط