وزیر صمت:

صنعت ماشین: وزیر صمت با اعلام اینکه در حال حاضر ‌تشخیص قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.

source

توسط