به گزارش صدای بورس، ستاد برگزاری رویداد کیش اینوکس از کلیه مشارکت کنندگان که با برنامه ریزی، محتوا سازی و حضور موثر موجبات افزایش سطح کمی و کیفی KISHINVEX۲۰۲۳ را فراهم آوردند صمیمانه سپاسگزاری کرد و مطابق نظرسنجی های به عمل آمده، غرفه های برتر رویداد کیش اینوکس ۲۰۲۳ در حوزه های مختلف را به شرح ذیل معرفی می کند:

۱- در زمینه طراحی و دکوراسیون غرفه: همراه اول، بانک ملی ایران

۲- در زمینه برنامه های غرفه و خلاقیت در ارائه خدمات: بانک شهر، گروه مالی بانک مسکن

۳- در زمینه میزان بازدید مخاطبین و استقبال از غرفه: بانک صادرات ایران

۴- در زمینه ارائه برنامه های جانبی و حضور مدیران ارشد در طی روزهای برگزاری رویداد: پاویون مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

۵- در زمینه همکاری با ستاد نمایشگاه، رعایت قوانین و مقررات و هم افزایی در دستاوردهای رویداد : سرمایه گذاری مسکن

۶- در زمینه ارائه محتوا و برنامه های جدید: بیمه میهن

۷- در زمینه همکاری در اطلاع رسانی ، تبلیغات و جذب مخاطبین به نمایشگاه: بانک ملت، تامین سرمایه کیمیا

همچنین ستاد برگزاری رویداد KISHINVEX۲۰۲۳ ضمن تقدیر و تشکر از کلیه رسانه های حاضر در رویداد رسانه های صدای بورس، دنیای اقتصاد و فردای اقتصاد را به عنوان رسانه های برتر رویداد معرفی می کند.

source

توسط