یک تحلیلگر و فعال سیاسی اپوزیسیون گفت: شبکه‌های بی‌بی‌سی و اینترنشنال هم مثل شبکه من‌و‌تو در مسیر افول قرار گرفته‌اند و به پایان خود نزدیک شده‌اند.
وی ادامه داد: در عصر جنگ نرم که اسرائیل باید یک شبکه فارسی زبان داشته باشد، ما شاهد کاهش اثرگذاری شبکه‌‌هایی همچون من‌وتو و اینترنشنال در جامعه ایرانی هستیم.

source

توسط