داشتن گواهینامه رانندگی، یک شرط الزامی برای همه رانندگان بوده و پلیس راهور نیز همواره درباره جریمه رانندگی بدون گواهینامه هشدار جدی داده است. اما علاوه بر گواهینامه، داشتن بیمه شخص ثالث نیز برای همه رانندگان اجباری بوده و باید آنرا داشته باشند. حالا سوال اینجاست که اگر در روز تصادف، اگر گواهینامه رانندگی نداشته باشیم یا اعتبار گواهینامه گذشته باشد، شرکت بیمه چگونه خسارت تصادف را پرداخت می‌کند؟

پرداخت خسارت به راننده مقصر دارای گواهینامه معتبر

اگر راننده مقصر، در روز حادثه دارای گواهینامه معتبر باشد، شرکت بیمه خسارت تصادف را به شخص زیان‌دیده پرداخت می‌کند. حتی اگر راننده مقصر دچار آسیب شده باشد، بازهم شرکت بیمه، موظف به پرداخت خسارت به راننده مقصر است.

پرداخت خسارت به راننده مقصر دارای گواهینامه منقضی

اگر راننده مقصر، در روز حادثه دارای گواهینامه باشد اما اعتبار گواهینامه وی منقضی شده باشد، شرکت بیمه، خسارت زیان‌دیده را پرداخت می‌کند ولی «تمام یا بخشی از هزینه‌ها» را از راننده مقصر، دریافت می‌کند.

همچنین در این شرایط، اگر هزینه پرداخت شده، مبلغ زیاد و قابل توجهی باشد، راننده مقصر می‌تواند بصورت اقساطی، هزینه‌های شرکت بیمه را بازپرداخت کند.

پرداخت خسارت به راننده مقصر فاقد گواهینامه

اگر راننده مقصر، در روز حادثه فاقد گواهینامه باشد (به این معنی که در آزمون آیین نامه رانندگی شرکت نکرده و هیچگونه گواهینامه‌ای نیز برای وی صادر نشده است)، شرکت بیمه خسارت فرد زیان‌دیده را پرداخت می‌کند ولی «تمام یا بخشی از هزینه‌ها» را از راننده مقصر پس می‌گیرد.

همچنین در این شرایط، اگر راننده مقصر، دچار آسیب جسمی شود، شرکت بیمه هیچگونه خساراتی را به وی پرداخت نمی‌کند. چراکه رانندگی بدون گواهینامه، مخالف قوانین راهنمایی و رانندگی بوده و مسئولیت آن، دیگر برعهده شرکت بیمه نیست.

پرداخت خسارت به راننده مقصر با گواهینامه غیرمتناسب

بعنوان مثال، فردی که گواهینامه پایه یک ندارد، اگر با وسایل نقلیه‌ای که رانندگی با آن مستلزم داشتن گواهینامه پایه یک است، رانندگی کند، مشمول قانون «گواهینامه نامتناسب» یا «گواهینامه نامتناظر» می‌شود. 

حال که با مفهوم «گواهینامه غیرمتناسب» آشنا شدید، باید بدانید که اگر راننده مقصر در روز حادثه، دارای گواهینامه غیرمتناسب باشد، شرکت بیمه، خسارت را پرداخت کرده اما بازهم «تمام یا بخشی از هزینه‌ها» را از راننده مقصر، پس می‌گیرد. 

پرداخت خسارت به راننده زیان دیده فاقد گواهینامه

اگر در تصادف رانندگی، بعنوان «راننده مقصر» شناخته نشوید ولی:

. فاقد گواهینامه رانندگی باشید،
. یا گواهینامه‌تان منقضی داشته باشید،
. یا گواهینامه غیرمتناسب داشته باشید،

در چنین شرایطی، شرکت بیمه، پرداخت خسارت را انجام می‌دهد اما به دلیل رانندگی بدون گواهینامه، باید جوابگوی مقامات قضایی و انتظامی باشید.

source

توسط autokhabari