مطابق بخشنامه های فروش دهه مبارک فجر به شماره 939464 مورخ 1402/11/09 و نیمه شعبان به شماره 941463 مورخ 1402/11/30 در بهمن ماه سال گذشته، تعدادی از متقاضیان نسبت به پیش ثبت نام طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اقدام نمودند و اطلاعات ایشان به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده ارسال و پس از درج مشخصات خودروی فرسوده، متقاضیانی که حائز شرایط مشارکت در طرح مذکور بوده اند به این شرکت ارسال گردید و بر این اساس شرایط فروش ذیل صرفاً جهت این دسته از متقاضیان برقرار میباشد.

لذا حائزین شرایط بعد از دریافت پیامک میتوانند با مراجعه به سامانه گروه خودروسازی سایپا نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 


شرایط فروش:


پیش فروش محصولات سایپا ویژه خودرو فرسوده

source

توسط autokhabari