به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، حسن کریمی سنجری نماینده ویژه وزیر صمت در توسعه خودروهای برقی، گفت: ۱۴۰ هزار نفر برای خرید خودروهای برقی ثبت نام کردند و هم اکنون حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه از آنها موجود است و ۲ هزار دستگاه دیگر نیز تا تیرماه وارد می شود.

وی همچنین در خصوص توسعه خودروهای برقی در کشور افزود: استارت خودروهای برقی از دولت گذشته و از حدود ۵ سال قبل در صنعت خودرو کشور زده شد اما متاسفانه روند بسیار کندی داشت.

به گفته کریمی سنجری، ممکن است برنامه جدید وزارت صمت برای تولید و واردات خودروهای برقی تا دو سال یا حتی ۳ سال به طول بی انجامد.

نماینده ویژه وزیر صمت در حوزه توسعه خودروهای برقی افزود: با این حال هدف گذاری وزارت صمت برای فاز اول برقی‌سازی در کشور عرضه ۱۰۰ هزار تاکسی، ۲۰ هزار خودروی شخصی، ۴ هزار دستگاه اتوبوس برقی و ۴۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی است.

کریمی سنجری با بیان اینکه روند پیشرفت برقی سازی در حوزه ناوگان اتوبوسرانی بسیار کند بوده است، تاکید کرد: تا این لحظه کمتر از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، چه در قالب تولید و چه در قالب تامین عرضه کردیم که حدود ۶۰ دستگاه تولید بوده و حدود ۴۰ دستگاه هم اتوبوس‌های وارداتی است که بخشی در گمرک و تعدادی از گمرک ترخیص شده است.

source

توسط autokhabari