قیمت انواع سکه و اونس طلا امروز یکشنبه

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند نزولی قیمت طلا و افزایش قیمت سکه است.

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۲,۲۹۳ (دو هزار و دویست و نود و سه) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۲.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)     مقدار تغییر     درصد تغییر     تاریخ
۲,۲۹۳                  -۴۸.۰۰                   -۲.۱              روز قبل
۲,۳۴۱                 -۴۲.۰۰                     -۱.۸             ۲ روز پیش
۲,۳۸۳            ۹.۰۰                     ۰.۳۷              ۷ روز پیش

 
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۳۳,۳۰۰ (سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)     مقدار تغییر     درصد تغییر     تاریخ
۳,۳۳۳,۳۰۰     -۴,۹۰۰              -۰.۱۵              10:06
۳,۳۳۸,۲۰۰     -۳۴,۴۰۰              -۱.۰۴           روز قبل
۳,۳۷۲,۶۰۰     -۱,۸۰۰               -۰.۰۶               ۳ روز پیش

 
قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۴۳۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و چهارصد و سی و نه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)     مقدار تغییر     درصد تغییر     تاریخ
۴۰,۶۵۰,۰۰۰     ۱۵۰,۰۰۰                ۰.۳۶                   10:06
۴۰,۵۰۰,۰۰۰     -۴۰۰,۰۰۰         -۰.۹۹              روز قبل
۴۰,۹۰۰,۰۰۰     ۲۰۰,۰۰۰            ۰.۴۸               ۳ روز پیش

 
آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)     مقدار تغییر     درصد تغییر         تاریخ
۲۳,۰۰۰,۰۰۰                 ۰     ۰                               10:01
۲۳,۰۰۰,۰۰۰     -۴۰۰,۰۰۰        -۱.۷۴                          روز قبل
۲۳,۴۰۰,۰۰۰     ۱۰۰,۰۰۰                ۰.۴۲                       ۳ روز پیش

 
آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) تومان قیمت خورد.

source

توسط autokhabari