درآمد ۱۶۰هزار میلیارد تومانی ازدست‌رفته دولت ناشی‌از قیمت‌گذاری دستوری – اخبار خودرو<br />
source

توسط autokhabari