قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بازار امروز شاهد روند صعودی قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۰۲ (دو هزار و سیصد و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)     مقدار تغییر     درصد تغییر     تاریخ
۲,۳۰۲                      -۲                    -۰.۰۹                 07:58
۲,۳۰۴                       ۱۱                    ۰.۴۷               روز قبل
۲,۲۹۳                    ۰                ۰              ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۱۴,۸۰۰ (سه میلیون و سیصد و چهارده هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)     مقدار تغییر                 درصد تغییر                         تاریخ
۳,۳۱۴,۸۰۰     ۹,۰۰۰                        ۰.۲۷                        10:05
۳,۳۰۵,۸۰۰     -۱۰,۲۰۰                     -۰.۳۱                              روز قبل
۳,۳۱۶,۰۰۰     -۲۲,۲۰۰                     -۰.۶۷                      ۲ روز پیش

 
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۳۵۹,۰۰۰ (چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به ۴۰,۱۵۰,۰۰۰ (چهل میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)     مقدار تغییر     درصد تغییر     تاریخ
۴۰,۱۵۰,۰۰۰     ۰                     ۰              10:00
۴۰,۱۵۰,۰۰۰     -۲۵۰,۰۰۰               -۰.۶۳                  روز قبل
۴۰,۴۰۰,۰۰۰     -۱۰۰,۰۰۰                  -۰.۲۵            ۲ روز پیش

 
قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

source

توسط autokhabari