در مراسمی نمایندگی ۲۱۰۷ ماموت خودرو(گودرزی) در تجریش تهران به بهره برداری رسید.
source

توسط autokhabari