به گزارش «تابناک»، داود منظور در واکنش به آمار یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره تورم، رشد اقتصادی و بدهی دولت در شبکه ایکس نوشت: ادعای منفی بودن رشد اقتصادی بدون نفت پس از ۱۴۰۰ نادرست است. رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال ۱۴۰۰، ۵ درصد، در سال ۱۴۰۱، ۴.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲، ۳.۴ درصد بوده است. میانگین رشد اقتصادی بدون نفت در این سه سال هم ۴.۳ درصد بوده است.

در حالی که در دولت دوازدهم، نرخ تورم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، در دولت شهید رئیسی، تورم سالیانه از ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافت!

این کاهش در نرخ تورم در شرایطی رخ داد که دولت شهید رئیسی شجاعانه سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را اجرا کرد، سیاستی که اجرای آن لاجرم افزایش تورم را می بایست به‌دنبال می داشت!

رشد کل‌های پولی امری عادی است، آنچه اهمیت دارد، نرخ رشد آن ها است. بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۶۵ همت در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۰۲ همت در بهمن ١۴٠٢ رسید یعنی در طول ۳۰ ماه، ۸۳ درصد رشد کرد. در ۳۰ ماه آخر دولت دوازدهم این بدهی ۱۲۶ درصد رشد کرد و از ۷۳ همت به ۱۶۵ همت رسید!

source

توسط autokhabari