به گزارش «اخبار خودرو»، رئیس شورای سیاستگزاری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:

با توجه به اینکه دولت چهاردهم در آینده نزدیک فعالیت خودرا آغاز می‌کند و ممکن است در وزارت صمت تغییراتی ایجاد شود، لازم دانستیم فراز و نشیب‌های صنعت خودرو ایران طی سه‌دهه را با اختصار مرور کنیم تا شاید در اتخاذ تصمیمات مطلوب‌تر آینده مفید واقع گردد.

صنعت خودرو ایران که حدود یک‌دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط بخش خصوصی آغاز به‌کار کرد؛ پس از پیروزی انقلاب، دهه‌های متفاوتی را پشت‌سر گذاشت.

نخست اینکه طبق بند «ب» قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در اختیار دولت قرار گرفت. اگرچه این تصمیم متاثر از شور انقلابی حاکم‌بر فضای آن زمان تصمیم درست و مطلوبی بود اما با ادامه آن به تدریج از هدف‌های توسعه فاصله گرفت و به‌سرنوشت امروز دچار شده است که حتی قادر به رفع مشکلاتی چون زیان انباشته کلان، تورم بیش‌ازحد نیروی انسانی و … خود نیست.

با صرف‌نظر کردن از دهه نخست و نیز دهه‌دوم که ایران درگیر جنگ ۸ساله با عراق بود، ۳دهه اخیر را با اختصار مورد بررسی و مداقه قرار داده و نقاط ضعف و قوت و فراز و نشیب آن را بیان می‌کنیم:

دهه ۷۰خورشیدی را با استناد به عملکردها می‌توان تنها دهه قابل‌قبول به حساب آورد زیرا در این دهه بود که با اثبات توانمندی‌های صنعتگران ایرانی صنعت قطعه‌سازی پدید آمد و با تدوین و اجرای طرح ایکس‌سِوِن (X-۷) خودرو ایرانی سمند توسط شرکت ایران‌خودرو تولید و عرضه شد هرچند پس از آن به‌دلیل نبود استراتژی و راهبرد درست در بخش‌های سیاستگزاری و مدیریت اجرایی در محاق افتاد و به حال خود رها گردید.

دهه۸۰ را بر اساس عملکردها می‌توان آغاز فعالیت‌های بدون برنامه، باری‌به هرجهت، سلیقه‌ای عمل‌کردن و … دانست که دو نتیجه ضدِ صنعت و ضد توسعه آن همان زیان انباشته چندده هزار میلیاردتومانی و تورم بیش‌از حد نیروی انسانی در دو واحد بزرگ خودروسازی بوده است. ظاهرا هنوز برنامه‌ای کارساز برای حل آنها ارائه نشده و هیچ مسئولی هم پاسخگو نیست.

دهه۹۰ هم غش کردن صنعت خودرو ایران به طرف کشور چین و چینی شدن آن به شکل انحصاری است. بارزترین دلیل آن وضعیت امروز آن است که لزوم بازنگری در آن به شکل اشکاری احساس می‌شود.

با توجه به مفاهیم بدیهی فوق و از آنجاکه دولت چهاردهم به‌زودی آغاز به‌کار می‌کند بر وزیر صمت دولت آینده است که با برنامه‌ریزی‌های علمی و تخصصی و اجرای دقیق‌تر آن؛ این صنعت بزرگ و اشتغال‌زا را از مشکلات موجود رهایی بخشیده و جبران‌ مافات کند وگرنه باید بسراییم و بخوانیم:

چون سیاستگزاریش غلط است

هـر زمـان می‌رود بر آن بیداد

ور نه ما هم به قـدر چینـی‌ها

بهره داریم زِ هوش و استعداد
***
زین جهت بیش‌از نیم‌قرن است

کشــور ما نگشته خـودروسـاز

ما همان بِه، که در جهان باشیم

شُــهره بـه مردمان خــودروباز

source

توسط autokhabari