به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، قیمت خودروهای تولیدی کرمان موتور برای تیرماه ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر اعلام شده است:

ردیف نام خودرو قیمت – تومان
۱ کی ام سی A۵ ۱.۲۸۶.۵۰۰.۰۰۰
۲ کی ام سی X۵ ۱.۳۸۷.۶۰۰.۰۰۰
۳ کی ام سی J۷ ۱.۳۴۲.۳۰۰.۰۰۰
۴ جک S۵ ۱.۲۴۶.۰۰۰.۰۰۰
۵ جک S۳ ۹۱۰.۴۵۰.۰۰۰
۶ جک J۴ ۷۹۱.۴۰۰.۰۰۰
۷ کی ام سی T۸ ۱.۶۹۷.۰۰۰.۰۰۰
۸ کی ام سی T۹ ۱.۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰

خاطرنشان می شود که قیمت نهایی کارخانه خودروهای کرمان موتور با احتساب تمام هزینه های جانبی اعلام شده است.

source

توسط autokhabari