سخنگوی شورای رقابت از تصویب قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی در این شورا خبر داد.

سخنگوی شورای رقابت از تصویب قیمت جدید 4 خودروی مونتاژی در این شورا خبر داد.

 

سپهر دادجوی توکلی در گفتگو با خبرگزاری فارس از قیمت گذاری ۴ خودروی جدید توسط شورای رقابت خبر داد.

سخنگوی شورای رقابت افزود محاسبه قیمت ۴ خودروی مونتاژی با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت به عنوان خودروی جدید در جلسه ۶۱۹ شورای رقابت به رای گذاشته شد و مصوب شد.

 

قیمت فروش محاسباتی درب کارخانه چهار خودروی مونتاژی به شرح ذیل است.

 

خودروی X33 CROSSCVT محصول مدیران خودرو به قیمت 7.850.000.000 ریال

 

خودروی X33 CROSS MT محصول مدیران خودرو به قیمت 6.850.000.000 ریال

 

خودروی KMC A5 محصول کرمان موتور به قیمت 10.576.504.058 ریال

 

خودروی KMC X5 محصول کرمان موتور به قیمت 11.362.426.078 ریال

source

توسط autokhabari