بازار؛ گروه آب و انرژی: نفت سپاهان در ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ از فروش محصولات و خدمات خود ۵۸۴۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.

«شسپا» از فروش ۳ ماهه خود رو نمایی کرد
اطلاعات ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۳ «نفت سپاهان»

درآمد این شرکت در سه ماهه در مقایسه با سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است و در خرداد ماه نیز با حدود ۲ درصد کاهش به ۲۰۱۲ میلیارد تومان رسید.

source

توسط autokhabari