مدیرعامل توانیر گفت: «با کشف هر دستگاه استخراج رمزارز غیرقانونی، یک میلیون پاداش دریافت کنید.»
source

توسط autokhabari