در جدول زیر سقف افزایش نرخ اجاره بهار در استان های مختلف را می بینید.
source

توسط autokhabari