به گزارش تابناک؛ امروز شنبه (16 تیر 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 755 هزار و 391 تومان رسید.

 شاخص کل بازار بورس نیز با 88179 واحد افزایش در ارتفاع 2.188.849 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 698.098 واحدی قرار گرفته است. 

 ارزش معاملات امروز بازار بورس6615 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7410 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فارس،فملی،بفجر،شپنا،شستا،تاپیکو و وبملت صورت گرفت و شاخص های شگویا،آریا،هرمز،انتخاب،تجلی،فصبا و آریان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

 

ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 16 تیر 1403

 شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس  

719

1168
شگویا 1314 49
شاوان  1990 5
دانا 262 45
بنیرو   226 3
رمپنا  1038 143
اخابر 721 244
کگل  361 107
حکشتی‌  916  80
فولاد 527 2520
فولاژ  741 48
فخوز  318 116
ساراب 3367 9
ورنا  606 3
حپترو 3093 1
کچاد  348 237
وپست  869 16
مارون  12990 49
شپنا   577 416
شتران  281 2600
شبندر 1055 930
بسویچ 455 9
وبملت 226 305
وبصادر  170 1427
خاور  182 420
وتجارت   153 1822
فایرا 630 32
شراز  1290 4
جم 4674 42
فملی 770 1840
سدشت 8723 8
بفجر  1181 38
وتوصا 104 12
 شبریز  1241 41
خساپا 265 36
لکما 90 22
بترانس  186 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 16 تیر 1403

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (16 تیر 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 423 هزار و215 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 
فارس   719 2292
شگویا 1314 47
شاوان  1990 4
دانا 262 16
بنیرو   226 3
رمپنا  1038 137
اخابر 721 239
کگل  361 104
حکشتی‌  916 78
فولاد 527 2520
فولاژ  741 73
فخوز 318 296
ساراب 3367 3
ورنا 606 3
حپترو 3093 1
کچاد 348 181
وپست  869 16
مارون  12990 47
شپنا   577 1008
شتران  281 2090
شبندر  1055 912
بسویچ 455 9
وبملت 226 299
وبصادر  170 1400
خودرو 294 47
وتجارت   153 1788
 فایرا 630 31
شراز  1290 4
جم 4674 41
فملی 770 1473
سدشت 8723 8
بفجر

1181

38
وتوصا 104 12
شبریز 1241 15
خساپا 265 39
لکما 90 22
بترانس 186 3

source

توسط autokhabari