میرزایی، کارشناس اقتصادی گفت: کسانی که الان دارند پول‌پاشی می‌کنند و بسته غذایی به گروهی از مردم می‌دهند، همان‌هایی هستند که عیدی معلولان را امسال ندادند، همان‌هایی هستند که بدهی‌شان را بابت خرید تضمینی گندم ندادند.

فیلم| میرزایی: همان‌ها که پول‌پاشی می‌کنند عیدی معلولان را نداده‌اند

source

توسط autokhabari