ایران خودرو

وانت آریسان (ارتقاء) ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سورن پلاس موتور XU7P ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس (ESP) ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۵۳%‏)-۴,۰۰۰,۰۰۰ سورن پلاس دوگانه‌سوز ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎-۰.۶۳%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس (بورسی) ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس (6 سرعته) ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ (‎۰.۲۴%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰ دنا پلاس توربو 6 سرعته ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس توربو اتوماتیک ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (۰.۰۰%)۰ دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) ۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ (‎-۰.۱۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ (‎۰.۴۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس سفارشی ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰ پژو پارس سفارشی ELX ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ (‎۰.۱۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو پارس TU5 ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۱%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو 207 موتور TU3 ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۱۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ در حال انتظار … (‎-۰.۲۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰ پژو 207 اتوماتیک ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰(‎-۰.۲۲%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰ پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ (‎۰.۱۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ (‎-۰.۱۶%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰ تارا دستی ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۰۳%‏)۸,۰۰۰,۰۰۰ تارا دستی V1 ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ (‎-۰.۱۲%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک V2 ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰(‎۰.۷۴%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰ تارا اتوماتیک V4 ۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ (‎۰.۱۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس 5 ( S5 ) جدید ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ (‎-۰.۲۰%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس 7 ( S7 ) ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ (‎۰.۳۰%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما اس 7 ( S7 ) صندوق برقی ۱,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‏)۶,۰۰۰,۰۰۰ هایما 8 اس ( 8S ) ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ (‎۰.۲۶%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰ هایما 7X ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ فوتون . دیزل ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ شاین مکس ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ (‎۰.۲۷%‏)۵,۰۰۰,۰۰۰ لونا برقی GRE به زودی ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایپا

اطلس ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰ ساینا S ۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ (‎۰.۱۱%‏)۵۰۰,۰۰۰ ساینا S دوگانه سوز ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ (‎۰.۲۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰ ساینا S اتوماتیک ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ (‎-۰.۱۹%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ کوییک اتوماتیک ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک R تیپ S ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۲۴%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰ کوییک R اتوماتیک ناموجود توقف تولید (۰.۰۰%)۰ کوییک S ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ (‎-۰.۴۷%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰ کوییک GXL ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کوییک GXR-L ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ شاهین G (سانروف) ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۱%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰ شاهین اتوماتیک G ۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ (‎-۰.۰۶%‏)-۵۰۰,۰۰۰ سایپا 151 ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سایپا 151 (لاینر) ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت زامیاد (رادیال) ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۸۸%‏)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد (موتور M24) ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۶۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد گازسوز ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۱۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰ وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت زامیاد دیزل ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت پادرا ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ وانت پادرا (دوگانه سوز) ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۶%‏)-۲,۰۰۰,۰۰۰ پیکاپ کارون ناموجود ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ زاگرس ناموجود ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ چانگان CS35 تیپ 2 ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش (۰.۰۰%)۰ چانگان CS35 تیپ 3 ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ چانگان CS55 ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ زوتی DL5 ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

X22 پرو دستی ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۶,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ X33 کراس (دستی) ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ X33 کراس (اتوماتیک) ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۶,۲۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ X55 پرو ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۶,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۵%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ آریزو 5 اسپورت ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۹%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ آریزو 6 پرو ۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۲۲%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ آریزو6 جی‌تی به زودی ۱,۴۶۰,۳۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ تیگو7 پرو پرمیوم ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تیگو 8 پرو (هیبرید) ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۱,۷۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۷%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰ تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۹,۱۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۳%‏)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فونیکس FX (1.6) ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۷,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۲۲%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور

بک X3 ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۹,۶۰۰,۰۰۰ (‎۳.۳۳%‏)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ جک J4 ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۱,۴۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۳۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰ جک S3 ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰ جک S5 ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۹۲%‏)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ جک EJ7 به زودی ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کی‌ام‌سی A5 به زودی ۱,۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کی‌ام‌سی T8 ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ کی‌ام‌سی T9 به زودی ۱,۹۷۹,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کی‌ام‌سی J7 ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۳۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۶۴%‏)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ کی‌ام‌سی K7 ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ کی‌ام‌سی X5 ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۱۸%‏)-۳,۰۰۰,۰۰۰ هیوندای اکسنت ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هیوندای النترا ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هیوندای کرتا ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ هیوندای توسان ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰(۰.۰۰%)۰

بهمن موتور

وانت کارا (تک کابین) ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰ وانت کارا (دو کابین) ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰ وانت کاپرا ناموجود ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ رسپکت 2 ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۶,۱۱۲,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۷,۰۰۰,۰۰۰ فیدلیتی (5 نفره) ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۱۰۸,۰۰۰ (‎۰.۷۷%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ فیدلیتی (7 نفره) ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۳,۹۰۱,۰۰۰ (‎۰.۵۰%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۴۸۸,۰۰۰ (‎۰.۶۱%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۲,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۳۴,۵۹۱,۰۰۰ (‎۱.۰۰%‏)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ دیگنیتی پرایم ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۴۶,۷۷۸,۰۰۰ (‎۰.۷۸%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ (‎۰.۸۵%‏)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ون باری اینرودز ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵۷,۲۸۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ پیکاپ G9 ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ بستیون T77 ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۹%‏)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ هونگچی H5 ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۹,۲۱۳,۰۰۰ (‎۰.۹۸%‏)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ هونگچی E-QM5 — ۲,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

سایر شرکت ها

تیگارد X35 ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ لاماری ایما ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۴۲%‏)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ لاماری هیبرید ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (‎۲.۰۱%‏)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ آسنا دنده ای (توربو) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ مکث تیارا ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 2) ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ راین R3 ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دایون Y5 ۱,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ دایون Y7 ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ فردا SX5 ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ فردا T5 ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰ سوبا M4 ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

source

توسط autokhabari