به گزارش بازار، محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن همگن قطعه سازی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد قطعاتی که در خودروهای داخلی به کار می‌رود داخلی است و فقط ۲۰ درصد از خارج از کشور وارد می‌شود.

او ادامه داد: به طور کلی این ۲۰ درصد لوازم خودرو که در داخل تولید می‌شود به صورت غیر رسمی و ته لنجی وارد کشور می‌شود که یکی از این قطعات لنت ترمز خودرو است، امروز در کشور بیش از ۱۰۰ واحد تولیدی لنت در داخل کشور داریم.

نجفی منش گفت: به طور کلی اگر قطعات خودروهای وارداتی در داخل تولید نشود مجبور ایم از خارج از کشور وارد کنیم و قطعاتی که به فور و در حد کفایت در داخل کشور ساخته می‌شوند نباید مشابه آن وارد کشور شوند.

به گفته رئیس انجمن همگن قطعه سازی، در حال حاضر در داخل کشور ۱۸۰۰ واحد قطعه ساز در کشور داریم.

source

توسط autokhabari