قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی در مبادی ورودی گمرک که توسط ۱۲ خودروساز وارد کشور شده اعلام شد.

 

قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی جدید اعلام شد

به گزارش تسنیم،مطابق اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به آدرس saleuto.ir ،قیمت قطعی 22 خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد.

 

قیمت قطعی خودروهای وارداتی در مبادی ورودی به شرح جدول زیر است:

 

قیمت قطعی ۲۲ خودروی وارداتی جدید اعلام شد

source

توسط autokhabari